De Drumwerksessie in Oegstgeest was super! Resumerend heeft iedereen er spelenderwijs veel van geleerd. Reacties verschilden van “eerst de basis leren, dan soleren” tot “ik wist niet dat je in zo’n korte tijd zoveel verschillende mensen zo goed samen kan laten werken”. Top, we raden een ieder hier aan zo’n sessie te doen.