Een groep van ongeveer 10 tot 50 personen (grotere groepen kunnen worden opgesplitst, voor kleinere teams zie “Drumles op kantoor“) staat in een kring, ieder met één los onderdeel van een drumstel voor zich. In groepen hebben de mensen eenzelfde taak; de groepen/afdelingen voeren uit wat de handen en voeten van een drummer doen als deze een ritme speelt. De instructeur maakt, zittend achter een compleet drumstel, deel uit van de kring om alle uit te voeren taken goed te kunnen begeleiden en te coördineren.

Er wordt begonnen met een eenvoudig popritme en gaandeweg worden moeilijkere Zuid-Amerikaanse ritmes gespeeld. De workshop duurt anderhalf uur.

Laat uw organisatie swingen!

Spelenderwijs worden alle aspecten van goed samenwerken zichtbaar en hoorbaar gemaakt voor de deelnemers. U zult merken dat uw medewerkers daardoor de link naar hun dagelijkse werk snel weten te leggen. In de praktijk blijkt dat dit vaak met veel humor gepaard gaat, wat de eendracht binnen uw organisatie versterkt.

Teamwork is het sleutelwoord

Drumwerk is inzetbaar als nieuw onderdeel van een communicatie/organisatie training, een teambuildingstraject of een andere personeelsactiviteit.

De workshop is een uitstekend middel om uw medewerkers te stimuleren de samenwerking te bevorderen en hierdoor de organisatie te verbeteren.

De instructeur zorgt, in een informele setting, voor een leerzame workshop met een duidelijk doel. De volgende aspecten komen naar voren:

  • luisteren naar elkaar
  • focussen; geconcentreerd je eigen taak uitvoeren, daar niet te snel van afwijken en tegelijkertijd rekening houden met je omgeving
  • samenspelen en tegenspelen
  • leiden en volgen
  • coördineren
  • benutten van ieders persoonlijke kwaliteiten
  • ervaren dat als een motor eenmaal loopt, het werk minder energie kost

Het wordt de deelnemers snel duidelijk dat het geheel meer is dan de som der delen. Er klinkt pas een swingend ritme als iedere(!) deelnemer meedoet en rekening houdt met de bovengenoemde aspecten.

Er is bewust gekozen voor groepen tot ongeveer 48 personen zodat de instructeur de groep of het individu kan aanspreken op aspecten die om verbetering vragen.

De vernieuwende meerwaarde van DRUMWERK

Doordat de deelnemers niet allemaal hetzelfde ritmische patroon spelen, zoals dat vaak wel het geval is bij andere slagwerkworkshops, ervaren ze veel duidelijker dat ze een schakel in de ketting vormen; ze zijn een radertje in een groter geheel.

Even is uw organisatie de stuwende, zwetende en hardwerkende drummer.
Drumwerk is dus veel meer dan een beetje samen trommelen.

DRUMWERK laat uw organisatie swingen!