Misschien maak jij nu mee waar elk team wel eens mee te maken krijgt. Dat de samenwerking even niet meer zo goed loopt. Dat de sleur om zich heen grijpt. Irritaties worden enkel nog in onderonsjes besproken. De groep dreigt uiteen te vallen. De lol in het werk loopt terug. De kwaliteit van het werk ook. Er moet iets gebeuren om de negatieve samenwerkingsspiraal te doorbreken.

In samenwerking met Joost van Bergen en Henegouwen (Drumwerk) ontwikkelde drs. Dick van de Velde (Cintea) de teamtraining ‘Aan de Slag met Teamsamenwerking’

‘Aan de Slag met Teamsamenwerking’ is een leuke, inspirerende en verdiepende trainingsdag, waarbij je als team een ervaring rijker wordt. De samenwerking in het team wordt op vernieuwende wijze een spiegel voorgehouden. We scheppen ruimte om de ervaringen binnen het team bespreekbaar te maken. Met elkaar komen we tot oplossingen om de samenwerking te verbeteren en in de toekomst problemen voor te zijn.

Programma

Ochtend
We starten met de drumworkshop, waarbij het vooral aankomt op ritmische samenwerking. Spelenderwijs worden alle aspecten van goed samenwerken zichtbaar en hoorbaar gemaakt voor de deelnemers. Zij zullen de link naar hun dagelijkse werk snel weten te leggen. In de praktijk blijkt dat dit vaak met veel humor gepaard gaat, wat de eendracht binnen de organisatie versterkt.

We sluiten de ochtend af door in te gaan op hoe communicatieproblemen ontstaan binnen groepen en hoe je daar als individu mee om kunt gaan.

Middag
Na de lunch gaan we in op de samenwerkingsproblemen die zich voordoen binnen jullie team. We gaan op zoek naar factoren die de kwaliteit van samenwerking beïnvloeden. Vervolgens gaan we in op praktijksituaties waarbij ervaringen zijn opgedaan. We doorbreken de negatieve spiraal bij de teamsamenwerking en werken aan het voorkomen van problemen in de toekomst.

Duur bedraagt: twee dagdelen
Groepsgrootte: ca. 8-15 personen
Locatie: nader te bepalen

Wil jij het plezier weer in het team terugbrengen? Het team en de samenwerking spelenderwijs een spiegel voorhouden en verbeteren? Neem dan contact met ons op.